John Ericsson


Gjord av: Ingel Fallstedt (1848-99). Utbildade sig på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han studerade också i München och Paris. Skulpterade främst porträttbyster i impressionistisk och livfull anda.
Sockeln är ritad av arkitekt Yngve Rasmussen (1860-1923). Rasmussen studerade vid Kungliga Tekniska Högskolan och vid Kungliga Konsthögskolan.
Placerad: Kungsportsavenyn (vid Nya Allén).
Gjord år: 1899
Anmärkning: John Ericsson (1803-89) konstruerade först en effektiv propeller och den amerikanska pansarbåten Monitor.

Fallstedt kritiserads för vanvördig skildring av John Ericsson, Han tog konsekvensen av detta och hängde sig några månader innan avtäckningen av statyn.

Finansierad genom insamlingar.

Åter till föregående sida